RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 al serviciului social “Unitate de ingrijire la domiciliu”

administrat de CRUCEA GALBENA SRL

Serviciul social “Unitate de ingrijire la domiciliu”, cu sediul in orasul Deva, str Avram Iancu, Bl H3, Parter, cod serviciu social 8810ID-I, este infiintat si administrat de furnizorul CRUCEA GALBENA SRL, furnizorul fiind acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr 006144 din 15 iulie 2020.

Scopul serviciului social “Unitate de ingrijire la domiciliueste acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, definite la art 1, alin.(4) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciile de ingrijire la domiciliu sunt acordate prin personal de specialitate, ingrijitorii beneficiarilor varstnici fiind profesionisti care beneficiaza de formare continua si de suportul echipei administrative a Crucea Galbena SRL.

Ajutorul acordat beneficiarilor pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice priveste doua categorii de activitati:

 1. activitati de baza ale vietii zilnice, in principal: asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei personale, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
 2. activitati instrumentale ale vietii zilnice, in principal: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, facilitarea deplasarii in exterior, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, activitati de petrecere a timpului liber.

Prin acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice se urmareste prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot afecta viata persoanei varstnice sau pot genera riscul de excluziune sociala a persoanelor varstnice din orasul Deva si judetul Hunedoara.

Intreaga activitate a serviciului social s-a desfasurat in baza prevederilor standardelor minime de calitate din Ordinul MMFPSPV nr. 2126/05.1 1.2014 – Anexa nr.8 – Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Serviciul social “Unitate de ingrijire la domiciliua dispus in anul 2021 de un management si o administrare eficienta, care i-a asigurat o functionare optima in acord cu misiunea sa. Personalul serviciului s-a ghidat dupa prevederile propriului Regulament de Organizare si Functionare.

In cursul anului 2021 nu s-au modificat procedurile operationale specifice serviciului social “Unitate de ingrijire la domiciliu care au stat la baza obtinerii acreditarii emise de Ministerul Muncii in anul 2020.

In anul 2020 fost intocmit si depus la MMJS dosarul de licentiere iar in urma analizarii documentelor din dosar, a fost obtinuta Licența de funcționare nr. 0010166/12.10.2020 in baza caruia serviciul social si-a desfasurat activitatea pe parcursul anului 2021.

Luand in considerare misiunea si obiectivele serviciului social “Unitate de ingrijire la domiciliu”, activitatea personalului a cuprins urmatoarele activitati:

In anul 2021 s-a realizat informarea potentialilor beneficiari, precum si a altor persoane interesate cu privire la serviciile de ingrijire prin realizarea materialelor informative publicate pe pagina de FaceBook „Ingrijire la domiciliu-Crucea Galbena Deva”

In evidentele serviciului social figureaza 2 beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu, fiecare avand constituit Dosarul personal si de servicii, cu documentele aferente.

Pentru fiecare beneficiar s-a realizat evaluarea varstnicilor prin implicarea asistentului social, cu chestionarea apartinatorilor si observarea realitatilor, urmate de consemnarea acestora in fisa dedicata.

Acordarea serviciilor sociale se realizeaza in baza unui contract, incheiat intre Crucea Glabena SRL, in calitatea sa de furnizor de servicii sociale si beneficiar sau reprezentantul acestuia. In momentul semnarii contractului, beneficiarii au fost informati cu privire la drepturi si obligatii, au luat nota despre detaliile Regulamentului de Organizare si Functionare al serviciului social si despre procedurile operationale utilizate.

Prin completarea fisei de evaluare de catre asistentul social, la care beneficiarii si reprezentantii acestora au participat activ prin furnizarea informatiilor necesare, s-a urmarit statusul fizic si/sau psihic al beneficiarului precum si starea sa de sanatate.

Planificarea activitatilor de ingrijire s-a realizat in baza unui plan individualizat de asistenta si ingrijire. Planificarea s-a efectuat in raport cu nevoile identificate si in acord cu obiectivele stabilite prin consultarea directa cu beneficiarii.

Astfel, beneficiarii serviciilor de ingrijire au primit ajutor pentru realizarea urmatoarelor activitati: asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj si spalatorie, facilitarea deplasarii in exterior si insotire, companie si socializare.

Pentru masurarea gradului de satisfactie al beneficiarilor a fost utilizat chestionarul pentru evaluarea serviciilor de ingrijire la domiciliu iar din analiza respunsurilor primite de la beneficiari se constata ca gradul de satisfactie al acestora vis-a-vis de serviciile oferite de Crucea Galbena este peste asteptari.

In vederea verificarii indeplinirii atributiilor de ingrijire, asistentul social a verificat si avizat saptamanal fisa de monitorizare a serviciilor si a efectuat vizite la domiciliul varstnicilor, avand ca scop verificarea modului de realizare a activitatilor de ingrijire de catre ingrijitorul la domiciliu alocat fiecarui beneficiar. Cu ocazia acestor vizite s-a realizat si activitatea de consiliere si informare a beneficiarilor cu privire la importanta mentinerii unui mod de viata sanatos si activ.

In cursul derularii activitatilor de ingrijire s-au asigurat toate masurile necesare pentru a proteja personalul de imgrijire fata de riscurile la care este supus.

De asemenea au fost organizate sesiuni de informare si consiliere a membrilor de familie  care au grija de persoana varstnica in afara perioadelor in care activeaza ingrijitorul la domiciliu

Serviciul social a respectat cu strictete drepturile beneficiarilor, drepturi consemnate in contractul de furnizare al servicii sociale.

Totodata s-au organizat sesiuni de informare a personalului avand ca teme

 • Regulamentul de organizare si functionare al serviciului social;
 • Carta drepturilor beneficiarilor;
 • Codul de etica;
 • Procedurile operationale;
 • Activitatile de ingrijire acordate;
 • Prevenirea si combaterea oricarei forme de abuz in relatia cu beneficiarii, precum si cu privire la modalitatile de incurajare a beneficiarilor sa sesizeze eventualele forme de abuz la care pot fi supusi, in familie sau comunitate;
 • Interdictia de a solicita sau accepta recompense financiare sau materiale de la beneficiar, familia acestuia sau reprezentantul sau legal;
 • Informarea si consilierea beneficiarilor care traiesc singuri si care se pot deplasa si au capacitate de discemamant pastrata, pentru a se adresa servicii lor publice din comunitate;
 • Legislatia aplicata in furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliu.

Periodic au fost organizate sesiuni de discutii intre personalul Crucea Galbena, in vederea dezbaterii anumitor probleme sau tematici cat si pentru luarea unor decizii, promovandu-se astfel principiul muncii in echipa.

Personalul serviciului social are pregatirea si abilitatea profesionala corespunzatoare acordarii servici ilor de ingrij ire la domicili u pentru persoane varstnice. Crucea Galbena SRL este autorizata de AJPIS Hunedoara pentru formarea profesionala a ingrijitorilor bolnavi la domiciliu.

Structura organizatorica a serviciului social “Unitate de ingrijire la domiciliu” are un numar de 8 pozitii din care:

 • personal de coordonare: 1 – ocupat;
 • asistent social – 1 – ocupat
 • personal de specialitate de ingrijire si asistenta: 2 ingrijitoare bolnavi la domiciliu – ocupate
 • asistent medical – 1 – ocupat

Finantarea serviciului social “Unitate de ingrijire la domiciliu” se asigura integral din fonduri private.

Sediul social se afla inca de la infiintare in Deva, strada Avram Iancu, Bl H3, Parter iar datele de contact nu au suferit modificari in cursul anului 2021.

Administrator serviciu social,

Monalisa Panaitescu